Registruj se | Podsjeti me | Zapamti me:      ETF:
Drugi upisni rok za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevo

http://www.etf.unsa.ba/index.php?id=28
ETF:
Konačne rang liste kanidata za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevo, a nakon održanog prijemnog ispita 08.07.2014. godine

http://www.etf.unsa.ba/index.php?id=28
ETF:
Pojašnjenje vezano za Preliminarne rang liste za upis na ETF-Sarajevo

http://www.etf.unsa.ba/index.php?id=28
ETF:
Pojašnjenje vezano za Preliminarne rang liste za upis na ETF-Sarajevo

http://www.etf.unsa.ba/index.php?id=28
ETF:
Preliminarne rang-liste za upis na ETF-Sarajevo nakon održanog prijemnog ispita 08.07.2014. godine

http://www.etf.unsa.ba/index.php?id=28
ETF:
Preliminarne rang-liste za upis na ETF-Sarajevo nakon održanog prijemnog ispita 08.07.2014. godine

http://www.etf.unsa.ba/index.php?id=28
ETF:
Odluka o utvrđivanju preliminarne rang-liste kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u studijskoj 2014/2015. godini

http://www.etf.unsa.ba/index.php?id=28
ETF:
Odluka o utvrđivanju preliminarne rang-liste kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u studijskoj 2014/2015. godini

http://www.etf.unsa.ba/index.php?id=28
ETF:
Obavještenje kandidatima kojima se nudi drugi odsjek

http://www.etf.unsa.ba/index.php?id=28
ETF:
Obavještenje kandidatima kojima se nudi drugi odsjek

http://www.etf.unsa.ba/index.php?id=28
ETF:
Obavještenje kandidatima koji su stekli uslove za upis na Redovni studij – troškove snose sami studenti

http://www.etf.unsa.ba/index.php?id=28
ETF:
Obavještenje kandidatima koji su stekli uslove za upis na Redovni studij – troškove snose sami studenti

http://www.etf.unsa.ba/index.php?id=28
ETF:
Spisak kandidata za prijemni ispit koji će se održati 08.07.2014. godine, za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015 godini

http://www.etf.unsa.ba/index.php?id=28
ETF:
Kriteriji za rangiranje kandidata za upis studenata u Prvu godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini

http://www.etf.unsa.ba/index.php?id=28
ETF:
Promjena termina Pristupnog predavanja povodom Konkursa za izbor u akademsko zvanje (Oblas "Telekomunikacije") -

http://www.etf.unsa.ba/index.php?id=28
ETF:
Pristupno predavanje povodom Konkursa za izbor akademskog osoblja (oblast Telekomunikacije)

http://www.etf.unsa.ba/index.php?id=28
Teo:
Senat Univerziteta u Sarajevu je u okviru tačke „Saglasnosti na nastavne planove i programe“ dao saglasnosti na:
...
• izmjene i dopune nastavnog plana prvog ciklusa studija na Odsjeku za računarstvo i informatiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu;
• izmjene i dopune nastavnog plana i nastavnog programa za prvi ciklus studija na svim odsjecima Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu;

http://bit.ly/1lrzWoK
IDUCA STRANICA ::
IM1 IF1 OR OE LAG
 
S obzirom da niste prijavljeni, etf.ba će vam dodijeliti random nadimak za haber. Izaberite oblast za random nadimak. Ukoliko želite svoj nadimak registrujte se na stranici.